Verksamheten återupptas - Tominta alkaa taas
7.5.2020 18:08 Uutiset / Pääsivusto

Verksamheten återupptas - Toimta alkaa taas

(Suomeksi alla)

Bästa Jaro Junior,

Regeringen gick 4.5 ut med anvisningar för en stegvis återgång till det normala. Den 5.5 gav Bollförbundet förnyade anvisningar och Jaro Juniors styrelse hade möte om riktlinjerna samma kväll. Den 6.5 hade åldersgruppernas ansvarstränare möte om träningsverksamheten.

Bollförbundet hade många villkor för att återuppta träningarna, dessa anvisningar längst ner i meddelandet. Hela åldersklassen har träningar på samma tid, men är indelade i grupper om 9 spelare och 1 tränare på en skild del av planen. Just nu tror vi att vi kommer att kunna ha normala träningar från och med den 1.6. Fram till 13.5 tränar Jaro Junior enligt följande på Mässplan (grusplan intill Rådmansgärdet), den 13.5 kommer Bollförbundet med nya anvisningar. P6 och P7 inväntar ännu Bollförbundets anvisningar den 13.5.

7.5 torsdag

P12 kl 15-16:15

P13 kl 16:30-17:45

P14 kl 18:00-19:15

8.5 fredag

P10 kl 16:30-17:45

P11 kl 18:00-19:15

P15 kl 19:30-20:45

9.5 lördag

B-juniorer kl 11:00-12:15

P9 kl 13:00-14:15

U23 kl 15:00-16:15

10.5 söndag

P8 kl 10:00-11:15

11.5 måndag

P12 kl 15-16:15

P13 kl 16:30-17:45

P14 kl 18:00-19:15

12.5 tisdag

P10 kl 16:30-17:45

P11 kl 18:00-19:15

P15 kl 19:30-20:45

13.5 onsdag

B-juniorer kl 16:30-17:45

P9 kl 18:00-19:15

U23 kl 19:30-20:45

Anvisningar för träningar:

1. Följ statsrådets anvisningar angående rörlighet och folksamlingar (https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset) och THL:s anvisningar (https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronavir...).

2. Man ska inte träna fotboll om man har minsta lilla sjukdomssymtom eller hör till någon av riskgrupperna för covid-19.

3. Ledda träningspass får ha högst 10 deltagare, av vilka minst 1 är en tränare eller ledare.

4. Träningen i små grupper ska ske utomhus.

5. Försök undvika träningsmoment där spelarna är i närkontakt. Avståndet mellan personerna ska vara minst två (2) meter under hela träningspasset.

6. Träning i små grupper ska ordnas endast för spelare i en sådan ålder eller på en sådan nivå att de kan följa regeln om avstånd och andra hälsorelaterade anvisningar under hela träningspasset.

7. Gruppen som tränar tillsammans ska i så hög grad som möjligt bestå av samma spelare varje gång (tills det blir tillåtet att träna med hela laget).

8. Deltagarna ska inte använda omklädningsrum och liknande, utan kommer till planen och åker därifrån i sin träningsutrustning. Det är likaså viktigt att undvika närkontakt på vägen till och från träningspassen.

9. Spelarna får inte komma till träningsplatsen innan den egna träningstiden börjar och en övergångstid på minst 5 minuter rekommenderas mellan olika gruppers träningspass. Träningspasset kan börja 5 minuter efter att plantiden börjat och ska avslutas 5 minuter innan plantiden slutar.

10. Alla deltagare ska tvätta händerna hemma före och efter träningspasset eller använda egen handsprit.

11. På träningspassen ska bollarna i regel hanteras endast med fötterna (huvudspel ska undvikas, liksom att vidröra bollen med bara händer).

12. Inga västar används på träningspassen. Koner och andra hjälpmedel ska hanteras av endast en person.

13. Om en spelare har en egen flaska med sig, får ingen annan dricka ur den.

14. Man bör undvika att spotta på planen.

15. Om du blir tvungen att hosta eller nysa, gör det i armvecket eller tröjan.

16. Möten om träningen ska hållas på distans.

17. Anvisningarna ska gås igenom noggrant med hela gruppen på förhand.

18. Om du misstänker att du smittats av covid-19, följ THL:s anvisningar: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronavir...

Nu är det bara att kavla upp ärmarna o sätta igång!

Michael Östis Östman
ordförande, FF Jaro Junior JS

-

Hyvä Jaro Juniori,

Hallitus antoi 4.5 ohjeet asteittaisesta paluusta normaaliin. 5.5 Palloliitto päivitti ohjeitaan ja Jaro Junioreiden hallitus piti samana iltana kokous koskien toimintaohjeet. 6.5 pidettiin kokous ikäryhmien vastuu-valmentajien kesken koskien harjoitustoimintaa.

Palloliitolla oli monta ehtoa harjoitusten jatkamiselle, ohjeet viestin lopussa. Koko ikäluokalla on harjoitukset samaan aikaan, mutta ovat jaettu 9 pelaajaan ja 1 valmentajaan jolla on nimetty osa kenttää. Tällä hetkellä uskomme että pystymme pitämään normaalit treenit 1.6 alkaen. 13.5 asti Jaro Juniorit harjoittelevat seuraavasti Messukentällä (sorakenttä Raatimiehenhaan vieressä). 13.5 Palloliitosta tulee uusia ohjeita. P6 ja P7 odottavat vielä Palloliiton uusia ohjeistuksia 13.5.

7.5 torstai

P12 klo 15-16:15

P13 klo 16:30-17:45

P14 klo 18:00-19:15

8.5 perjantai

P10 klo 16:30-17:45

P11 klo 18:00-19:15

P15 klo 19:30-20:45

9.5 lauantai

B-junnut klo 11:00-12:15

P9 klo 13:00-14:15

U23 klo 15:00-16:15

10.5 sunnuntai

P8 klo 10:00-11:15

11.5 maanantai

P12 klo 15-16:15

P13 klo 16:30-17:45

P14 klo 18:00-19:15

12.5 tiistai

P10 klo 16:30-17:45

P11 klo 18:00-19:15

P15 klo 19:30-20:45

13.5 keskiviikko

B-junnut klo 16:30-17:45

P9 klo 18:00-19:15

U23 klo 19:30-20:45

Ohjeet harjoituksille:

1. Noudata valtioneuvoston liikkumis- ja kokousrajoituksia (https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta) sekä THL:n ohjeistuksia (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19).

2. Jalkapalloa ei tule harjoitella, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita tai hän kuuluu COVID 19 -viruksen kannalta johonkin riskiryhmään.

3. Ohjatussa tapahtumassa on maksimissaan 10 osallistujaa, joista vähintään 1 on valmentaja/ohjaaja.

4. Pienryhmäharjoittelun tulee tapahtua ulkotiloissa.

5. Harjoituksissa pyritään välttämään osioita, joissa pelaajat joutuvat lähikontaktiin. Henkilöiden väliset etäisyydet säilyvät vähintään kahdessa (2) metrissä koko tapahtuman ajan.

6. Pienryhmäharjoituksia järjestetään vain sen ikäisille tai tasoisille pelaajille, jotka pystyvät noudattamaan etäisyyssääntöä ja muita terveyden kannalta tärkeitä ohjeita koko tapahtuman ajan.

7. Yhdessä harjoitteleva pienryhmä säilyy samana mahdollisimman pitkään tapahtumasta toiseen (kunnes kokojoukkueharjoittelu sallitaan).

8. Osallistujat eivät käytä pukuhuone- tai muita sosiaalitiloja, vaan saapuvat kentälle ja poistuvat kentältä suoraan harjoitusvarustuksessa. Lähikontaktien välttäminen harjoituksiin kulkemisessa on myös huomioitava.

9. Harjoituksiin ei saavuta ennen oman harjoitusvuoron alkua ja eri ryhmien harjoitusvuorojen väliin suositellaan vähintään 5 minuutin siirtymäaikaa. Harjoitusvuoro alkaa viisi minuuttia kenttävuoron alettua, ja päättyy 5 min ennen kenttävuoron päättymistä.

10. Kaikkien osallistujien tulee pestä kädet ennen ja jälkeen tapahtuman kotona tai on käytettävä omaa desinfiointiainetta.

11. Harjoituksissa palloja käsitellään lähtökohtaisesti vain jaloin (pääpeliä vältettävä sekä pallon koskettamista paljain käsin).

12. Harjoituksissa ei käytetä liivejä. Merkkikartioita ja muita valmennuksen apuvälineitä käsittelee vain yksi henkilö.

13. Mikäli oma juomapullo on mukana, siitä ei saa juoda kukaan muu henkilö.

14. Sylkemistä kentällä tulee välttää.

15. Jos joudut yskimään tai aivastamaan, yski / aivasta hihaasi tai paitasi sisään.

16. Harjoittelua koskevat palaverit pidetään etäyhteydellä.

17. Ohjeet on käytävä läpi etukäteen koko ryhmän kanssa.

18. Jos epäilet covid-19-tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset...

Nyt pitää vaan kääriä hihamme ja laittaa toimeksi!

Michael Östis Östman

puheenjohtaja, FF Jaro Junior JS


   
Lisää uutisia
FF Jaro junior
«  Marraskuu   »
Kategoriat