FF JARO JUNIOR JS VERKSAMHETSPLAN 2024

FF Jaro skall fortsätta att utveckla sin föreningsverksamhet för nejdens barn, ungdomar, samt unga vuxna så att alla kan spela fotboll, utgående från sina egna förutsättningar.

En god anda i föreningen och en fin gemenskap i lagen är en förutsättning för att barn och ungdomar vill spela fotboll i vår förening. Att skapa en bra föreningskänsla med gemenskap och tillhörighet är av högsta prioritet. Det kommer att på såväl kortare som längre sikt vara föreningens största tillgång.

Samarbetet inom föreningen FF Jaro (FF Jaro Junior & AB Liga Jaro) fortsätter att utvecklas och tillsammans jobbar vi för och mot strategin 2025.

Föreningen bör aktivt utveckla samarbetet med regionens grannföreningar, som på sikt kommer att utveckla fotbollen i hela regionen.
Ett nationellt och internationellt samarbete på förenings- och lagnivå bör också övervägas vid behov för att utveckla spelare och ledare.

Föreningens styrelse skall tillsammans med de anställda vara aktiva med medlemsrekrytering. Dessutom bör alla tillsammans övervaka att alla medlemmar verkar i enlighet med föreningens målsättningar och riktlinjer. Detta innebär att vi följer givna regler, visar respekt för ledare, föräldrar, funktionärer, domare med- och motspelare etc.

FOTBOLLSUTVECKLING
Vår främsta målsättning är att utveckla varje spelare till dess egna högsta potential. Vi strävar genom spelarutvecklingen till att föreningens äldsta juniorlag (P13-P17) ska spela på högsta möjliga nivå (Liiga Pohjoinen & FM).

FF Jaro Akademi spelar säsongen 2024 på division tre nivå och fungerar för många spelare som en första länk till vuxenfotbollen. Ett aktivt samarbete med Akademin, JBK och Ab Liga Jaro är av högsta prioritet för föreningens mest lovande spelare.

Föreningen ska delta med de tävlings starkaste lagen i Huuhkajaliiga turneringarna.
Ifall föreningen kvalar in till Kaj Pahlman -turneringen och FM-slutspelen gäller det samma.

Föreningens satsning på, att på lång sikt, forma en liknande spelarstig för flickor som för pojkar fortsätter under året.

En ny sammansättning av fotbollsutvecklingsgrupp (FUG) bör namnges och verka som stöd i frågor gällande föreningens fotbollsutveckling eller som stöd i olika sportsliga frågor.

1.1 TRÄNARNA
Tränarna ska följa de verksamhetsprinciper som uppgjorts som föreningens träningslinjer och coachingmanual. Inför verksamhetsåret 2023 anställde föreningen såväl en Juniorträningsschef som en Utbildningsansvarig för att på bästa tänkbara sätt understöda och utbilda våra tränare, denna utveckling fortsätter under 2024.

Föreningens målsättning är att erbjuda tränare lämplig utbildning i riktlinje med Finska Bollförbundet. För verksamhetsåret 2024 fortsätter arbetet med att höja utbildningsnivån i hela föreningen, på alla områden (tränare, målvaktstränare och fysiktränare).

1.2 SPELARNA
Fotbollsverksamheten ska bedrivas så att den positivt bidrar till ungdomarnas fysiska, mentala och sociala utveckling. Kamratskap, rent spel, hälsa, bra självkänsla, förmåga att göra sitt bästa både i med- och motgång, är exempel på en bra Jaro-anda. Spelarna ska fostras till att ta ansvar för sig själva och sin hälsa samt föreningen och omgivningen.

Tränare och spelare ska alltid uppträda i enlighet med föreningens anda och värderingar, inte enbart vid träning och match. De riktlinjer föreningen gör upp, görs i gott samarbete med och i samma riktlinjer som Bollförbundet.

1.3 FÖRENINGEN
Föreningen fortsätter att delta i Bollförbundets kvalitetssystem för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för fotboll i Jakobstadsregionen. Under 2023 nådde föreningen sin målsättning med att behålla sin plats på nivå 4 i kvalitetssystemet, arbetet fortsätter under 2024.

2 FOTBOLLSEVENEMANG
Föreningen bör sträva till att utveckla fotbollsverksamheten genom olika evenemang tex genom antalet turneringar, fotbollsläger, teknikskolor och liknande.

3 STÖDFUNKTIONER I FÖRENINGEN
Föreningen ska skapa goda kontakter till föräldrarna. En aktiv rekrytering bland föräldrarna till olika poster och uppgifter inom föreningen bör ske kontinuerligt. Föreningen ska ha en aktiv och välfungerande föräldragrupp.
Tillsammans samordnar juniorerna kioskförsäljningen under FF Jaros (Liga Jaro) hemmamatcher och även hemmaturneringar såsom Dobra Cup, den traditionella sommarturneringen och Future Cup turneringarna. Under dessa evenemang ordnas servering som föräldragruppen koordinerar tillsammans med verksamhetsledaren och styrelseansvariga. Försäljning och andra stödfunktioner, som kan tillkomma för att skaffa medel till föreningen, görs tillsammans, för att hålla säsongsavgifterna på en balanserad nivå.

Jakobstad, 14.3.2024
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Suomenkielinen toimintasuunnitelma tulossa