FF JARO JUNIOR JS VERKSAMHETSPLAN 2023

Föreningen ska utveckla verksamhetsförutsättningarna för nejdens barn, ungdomar, samt unga vuxna att spela fotboll utgående från sina egna förutsättningar.

Ett gott kamratskap och en bra anda i föreningen är en förutsättning för att vi ska kunna locka ungdomar att börja spela fotboll i vår förening. Att skapa en bra föreningskänsla är av högsta prioritet, eftersom den på både på kortare och längre sikt kommer att vara föreningens största tillgång.

Samarbete inom föreningen FF Jaro (FF Jaro Junior & AB Liga Jaro) fortsätter vi att utveckla och tillsammans jobbar vi för och mot strategin 2025.

Föreningen ska aktivt samarbeta med regionens grannföreningar genom FRJ (Fotbollsregionen Jakobstad) för att utveckla fotbollen i närregionen.
Ett nationellt och internationellt samarbete på förenings- och lagnivå bör också övervägas vid behov för att utveckla spelare och ledare.

Föreningens styrelse ska bedriva en aktiv medlemsrekrytering. Dessutom ska den övervaka att alla medlemmar verkar i enlighet med föreningens målsättningar och riktlinjer. Detta innebär att vi följer givna regler, att vi visar respekt för ledare, föräldrar, funktionärer, domare med- och motspelare etc.

1. FOTBOLLSUTVECKLING

Vår målsättning är att föreningens äldsta juniorlag (P13-P17) ska spela på högsta möjliga nivå (Liiga Pohjoinen & FM).

FF Jaro U23 spelar på division tre nivå och fungerar för många spelare som en första länk till vuxenfotbollen. Ett aktivt samarbete med U23, JBK och Ab Liga Jaro Oy är av högsta prioritet för föreningens mest lovande spelare.

Föreningen ska delta med bästa möjliga lag i Kaj Pahlman -turneringen, Huuhkajat-turneringar och FM-slutspelen för respektive åldersklasser ifall föreningen kvalar in till slutturneringarna. Föreningens fotbollsutvecklingsgrupp (FUG) finns som stöd när man utser lagen till nämnda turneringar. Fotbollsutvecklingsgruppen kan också understöda i val av spelare till eventuella talangskolor i föreningen. Tränare och spelare ska alltid uppträda i enlighet med föreningens anda och värderingar, inte enbart vid träning och match. De regler och riktlinjer vi följer ska vara uppgjorda i enlighet med Bollförbundet.

1.1 TRÄNARNA

Tränarna ska följa de verksamhetsprinciper som föreningen ger i JuniorTränarens Pärm (JTP) och i det informationsblad som delats ut åt föräldrarna. Inför verksamhetsåret 2023 har föreningen anställt såväl en Juniorträningsschef som en Utbildningsansvarig för att på bästa tänkbara sätt understöda och utbilda våra tränare.

Föreningens målsättning är att erbjuda tränare lämplig utbildning i riktlinje med Finska Bollförbundet. För verksamhetsåret 2023 görs en satsning på att höja utbildningsnivån i hela föreningen, på alla områden (tränare, målvaktstränare och fysiktränare).

1.2 SPELARNA

Fotbollsverksamheten ska bedrivas så att den positivt bidrar till ungdomarnas fysiska, psykiska och sociala utveckling. Kamratskap, rent spel, hälsa, bra självkänsla, förmåga att göra sitt bästa både i med- och motgång, är exempel på en bra Jaro-anda. Spelarna ska fostras till att ta ansvar för sig själva och sin hälsa samt föreningen och omgivningen.

1.3 FÖRENINGEN

Föreningen fortsätter att delta i Bollförbundets kvalitetssystem för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för fotboll i Jakobstadsregionen. För tillfället jobbar föreningen på att återta sin plats på nivå 4 i kvalitetssystemet.

2 FOTBOLLSEVENEMANG

Föreningen ska sträva till att utveckla fotbollsverksamheten genom olika evenemang. Föreningen skall också utreda möjligheterna till att arrangera flera turneringar, fotbollsläger, teknikskolor och liknande evenemang för att ge barn och unga möjligheten till en betydelsefull fritidsverksamhet.

3 STÖDFUNKTIONER I FÖRENINGEN

Föreningen ska skapa goda kontakter till föräldrarna. En aktiv rekrytering bland föräldrarna till olika poster och uppgifter inom föreningen bör ske kontinuerligt. Föreningen ska ha en aktiv och bra fungerande föräldragrupp.
Tillsammans samordnar vi kioskförsäljning under FF Jaros (Liga Jaro) hemma matcher samt juniorernas hemmaturneringar såsom Vårturneringen, Lounea Cup och Future Cup turneringarna. Under dessa evenemang ordnas även servering som föräldragruppen koordinerar. Andra stödfunktioner som kan tillkomma för att skaffa medel till föreningen är olika typ av försäljning och konsertarrangemang som möjliggöra att hålla säsongsavgifterna på en balanserad nivå.

Jakobstad 23.3.2023

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Suomenkielinen toimintasuunnitelma tulossa