23
KES
19.00
P14 - 2008, P14 Kakkonen

GBK - FF Jaro Jaro   2 - 3

Santahaka 2 N